Wstęp

Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami poufności, nie korzystaj z tej Witryny.

Administratorami twoich danych jest Daniel Drygalski - redaktor główny oraz firma Elegant Code, Lęborska 3b 80-386, Gdańsk - zapewniająca utrzymanie witryny mlb.com.pl oraz wsparcie IT.

Daniel Drygalski oraz firma Elegant Code zapewniają ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Przetwarzamy wyłącznie dane osób, które wyraziły na to zgodę. Zgoda ta mogła być udzielona na przykład przy okazji rejestracji w witrynie mlb.com.pl lub rejestracji na określonych stronach internetowych. W chwili obecnej nie udostępniamy nikomu dostępów do naszych zbiorów danych.

Dane osobowe

Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną, aby poinformować o zmianach lub akutalnościach w witrynie. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem. W witrynie oprócz informacji osobowych(nazwa użytkownika, email oraz hasło) mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, rodzaj urządzenia oraz platformy technologicznej, liczba odwiedzin witryny oraz informacji jak korzystasz z witryny mlb.com.pl. Dane w naszych zbiorach przetwarzamy tak długo jak nasi użytkownicy, chcą korzystać z witryny mlb.com.pl. Dlatego też nie ustalaliśmy żadnego z góry określonego czasu przetwarzania – jest to zawsze zależne wyłącznie od woli osób, których dane przetwarzamy.

Bezpieczeństwo

Ochraniamy je możliwie najlepiej, jak jest to możliwe przy obecnym stanie wiedzy technicznej z uwzględnieniem zasad racjonalności. Daniel Drygalski oraz firma Elegant Code podjęli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności. Dbamy także, aby posiadane dane nie były wykorzystywane w niewłaściwych celach i staramy się na bieżąco reagować na wszelkie incydenty. Dostęp do naszego zbioru danych mają jedynie profesjonalni specjaliści, posiadający odpowiednie przeszkolenie.

Identyfikacja użytkowników witryny

Co pewien czas na komputerach osób odwiedzających witrynę są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji. Mają one postać plików nazywanych „cookie” lub localstorage. Informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, pozwalają nam stale ją udoskonalać oraz służą jako mechanizm logowania do witryny mlb.com.pl. Pliki cookie lub localstorage są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookie tej witryny oraz serwisów jak twitter.com, youtube.com, google.com, z którymi witryna mlb.com.pl jest zintegrowana. Korzystanie z plików cookie lub localstorage to rozpowszechniony standard internetowy – są one używane w wielu witrynach. Pliki te są przechowywane w komputerze, nie w witrynie. Jeżeli nie chcesz akceptować plików cookie/localstorage lub chcesz wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, skonfiguruj w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową (o ile jest to możliwe).

Daniel Drygalski oraz firma Elegant Code z własnej inicjatywy lub na żądanie użytkowników uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z witryną. Wszelkie zapytania lub żądania należy kierować pod kontakt@mlb.com.pl lub contact@elegantcode.pl.

Ochrona danych

Pliki cookies wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej służą jedynie celowi przechowywaniu zebranych informacji o zamierzeniach użytkownika oraz w celu logowania do witryny mlb.com.pl. Aby nie otrzymywać plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, Masz możliwość dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, jeśli zapewnia ona taką możliwość.

Zmiany w polityce prywatności

Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Daniel Drygalski oraz firma Elegant Code mogę zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia. Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności.